Geri

KURBAN KESMEK

.
Mehmet AYDOĞAN Mehmet AYDOĞAN

 

Geyve Merkez Sinan Bey Camii imam hatibi Mustafa Cesur hoca cemaatin bayramını kutladı, teşrik tekbirlerini unutmamalarını hatırlattı ve yaptığı vaazda kurban kesimi ile ilgili şunları söyledi:

Kurban: Allah rızasını kazanmak amacı ve ibadet niyetiyle, belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

 

TESLİMİYETİN EN GÜZELİ

Hz. İsmail’in babası Hz. İbrahim tarafından kurban edilme isteği, Cenab-ı Allah’a teslimiyetin en güzel örneğidir. Bu olay üzerine gönderilen koç kurban edilir. Ve kurban kesmek Peygamber Efendimiz tarafından Hicretin ikinci yılında meşru kılınmış vacip bir ibadettir.

 

KURBAN İLE İLGİLİ AYET ve HADİSLER

Bir âyet-i kerîme'de “Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır.” buyrularak et ve kanların Allah'a ulaşamayacağı, asıl olanın ihlas ve takva olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Peygamber Efendimiz Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: “Kim imkânı olduğu halde kurban kesmez ise bizim mescidimize yaklaşmasın.” 

“Ey insanlar, her sene her ev halkına kurban kesmek vaciptir.”

 “ İnsanoğlu Kurban bayramı gününde Allah katında kurban kesmekten daha sevimli bir amel (iş) yapmış olamaz.”

 

KİMLER KURBAN KESEBİLİR

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için, akıllı, buluğa ermiş ve nisap miktarı para ve mala sahip, mukim ve Müslüman olması gerekir. Kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin ölçüsü zekatta ve fıtır sadakasında aranan zenginlik ölçüsüyle aynı olup, kişinin borçları ve asli ihtiyaçları dışında 80.18 gr altına ya da buna denk bir paraya veya mala sahip olmasıdır. Kurban Bayramına erişen kişinin o günlerde bu zenginliğe sahip bulunması Kurban yükümlülüğün olması için yeterli görülmüştür. 

 

KURBAN EDİLECEK HAYVANIN ÖZELİĞİ

Dinen kurban olarak kesilmesi kabul edilmiş hayvan türleri şunlardır: Koyun, keçi, sığır, manda ve devedir. Bu hayvanlar çok zayıf ve hasta olmamalıdır. Gözü, kulağı, ayağı, memesi, boynuzu… kısacası vücut organları sağlam olmalıdır.

 

KURBAN SOSYAL YARDIMLAŞMAYI SAĞLAR

Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesinde katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı bulunmayan ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızası, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir. Onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık, düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur. Kişiyi topluma bağlar; komşu ve muhtaçlarla kaynaşma imkânı sağlar. Aileye huzur getirir. 

Mali bir ibadet olan kurbanda fert ve toplum yararı daha ön plandadır. Kurbanı, hayvanın eti ve derisi için kesiminden ayıran temel fark, onun Allah’ın rızasını kazanma ve isteğine boyun eğme gayesiyle kesilmiş olmasıdır. İbadetin özünü teşkil eden bu gaye, ancak dinimizin bildirdiği şekil ve şartlarına uyulduğunda gerçekleşmiş olur.

 

KURBAN NE ZAMAN KESİLİR

Kurban bayramının ilk günü bayram namazının kılınmasından sonra, üçüncü günü akşamına kadar olan zaman diliminde kurban kesilebilir. Arife günü veya bayramın üç gününden sonra kurban kesmek caiz değildir. 

 

KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kurban besmele ile kesilir. Kanı, işkembesi, kemikleri ve diğer artıkları çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde toprağa gömülmelidir. Hisseli kesimlerde, ortakların kalbinden olumsuz bir düşünce geçmemelidir. Helallik alınmalıdır. Cenab-ı Allah keseceğimiz kurbanlarımızı dergah-ı izzetinde kabul etsin.

 

#mustafa #cesur #kurban #

GENEL BİLGİLER

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve - Adapazarı, Adapazrı Geyve Otobüs sefer tarifesi. Geyve otobüsü kaçta kalkıyor? Adapazarından son Geyve Otobüsü, Sefer tarifesi, geyve koop otobüs